Consumentenrecht

Iedereen heeft er dagelijks mee te maken, bewust of onbewust. Bijvoorbeeld de koop van een woning, auto, een dier, het sluiten van een verzekeringsovereenkomst.
Aan vele consumentenovereenkomsten liggen algemene voorwaarden ten grondslag. Aan algemene voorwaarden bent u snel gebonden. Bij ondertekening of aanvaarding op andere wijze, waarbij alleen is vermeld (eventueel op de website van de verkoper) dat er algemene voorwaarden zijn, ook al heeft u geen kennis hiervan kunnen nemen, heeft u de voorwaarden wel aanvaard. Daar staat tegenover dat de voorwaarden wel getoetst kunnen worden en bovendien u in de gelegenheid moet worden gesteld voor de contractssluiting kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Bij schending hiervan zijn de voorwaarden vernietigbaar.

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (art. 7:1 BW). Bijzonder bescherming heeft de consument, die steeds een natuurlijk persoon, en particulier, is.

Van groot belang is het conformiteitvereiste: de afgeleverde zaak moet voor de koper het nut hebben dat hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Daarbij moet u denken aan drie aspecten: identiteit, kwantiteit of kwaliteit. Het gaat daarbij wel om het normale gebruik.

De consument wordt bijzonder beschermd tegen schade die het gevolg is van een veiligheidsgebrek waardoor de zaak niet beantwoordde aan de overeenkomst.
In beginsel is dan de producent aansprakelijk maar hierop is een aantal uitzonderingen, waardoor de verkoper aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade:

  1. als de verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen;
  2. als de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd;
  3. als de schade geen letselschade is, maar dus alleen materiële schade.

Wil de consument beschermd worden bij de koop van een onroerende zaak, dan moet het steeds gaan om een tot eigen bewoning bestemde onroerende zaak. Dan geldt het schriftelijkheidsvereiste. Er wordt dan een zogenaamde ‘voorlopige koopovereenkomst’ opgesteld. De koper heeft dan nog 3 dagen de tijd om alsnog van de koop af te zien, zonder opgave van reden.

Voor meer informatie over het consumentenrecht neemt u contact op met ASK LEGAL: kim.asscher@asklegal.nl of 0629566446.