Huur- en woonrecht

Op het gebied van huur en woonrecht adviseert ASK LEGAL zowel huurders als verhuurder.

Huurders worden regelmatige geconfronteerd met verhuurders die zich niet als goed verhuurder opstellen, waardoor de huurder in zijn woongenot wordt geschaad. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan geluidsoverlast, slecht onderhoud door de verhuurder. Huurders worden ook vaak geconfronteerd met hoge servicekosten, waarvan onduidelijk is waarop dit bedrag is gebaseerd. Ook het terugkrijgen van de borgsom blijkt in de praktijk vaak een probleem. Uiteraard kan het ook zijn dat de verhuurder dreigt met ontbinding van de huurovereenkomst of ontruiming van de woning. De wet kent de huurders een grote mate van bescherming toe.

Niet alleen de huurders, maar ook de verhuurders ervaren op het gebied van huur en woonrecht de nodige problemen, zoals huurpenningen die niet betaald worden, huurders die overlast bezorgen, huurders die schade aan het onroerend goed toebrengen of strafbare feiten in het verhuurde plegen. Dit kan voor verhuurders vervelende situaties in het leven roepen, waarbij het van belang is dat u door een jurist concreet en helder wordt geadviseerd.

Voor meer informatie over het huur en woonrecht neemt u contact op met ASK LEGAL: kim.asscher@asklegal.nl of 0629566446.