Jeugdrecht

Jeugdrecht zaken hebben betrekking op juridische aangelegenheden rondom het kind en het kind zelf. Jeugdrecht kent hierin twee verschillende diciplines, het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht.

 

JEUGDSTRAFRECHT

Wanneer het gaat om jeugdstrafrecht, hebben we vaak te maken met een minderjarige die verdacht wordt van een strafbaar feit. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, die in Nederland in aanraking komen met politie en justitie, vallen onder de regels van het jeugdstrafrecht.
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk voor de rechter worden vervolgd als ze een strafbaar feit gepleegd hebben. Deze kinderen mogen door de politie wel worden aangehouden. En vervolgens worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

 

CIVIEL JEUGDRECHT

Vanuit het civiele oogpunt kan je te maken krijgen met het jeugdrecht wanneer je jonger bent dan 18 jaar. Je kunt tot je 18e levensjaar niet zelf een procedure voeren. In dit geval kan je wel de rechter vragen om een bijzondere curator voor jou te benoemen. Een bijzondere curator kan je helpen in of buiten een procedure.

Heb je vragen hierover neem contact op met ASK LEGAL.

 

Voor meer informatie over het jeugd(straf)recht neem contact op met ASKLEGAL: kim.asscher@asklegal of 0629566446.